צמח תערובות

פרויקט מורכב הכולל השפלת מים, עבודה בתנאי שטח מורכבים, עבודה בשטח מפעל עובד.

בודק...