להבים ראשי

מפעל ייצור בלהבים

הקמת מפעל לייצור לוח"דים

6000 מ"ר על מגרש 12,000 מ"ר

בודק...