מפעל גלעם שלב שני

לאחר סיום שלב ראשון בפרויקט עתיר טכנולוגיה ומערכות בנייה
א.ד.ר.ג מבצעת את השלב השני
בודק...