מלונית רמב"ם

פרויקט מורכב הכולל השפלת מי תהום. עבודה בקרבה לבית החולים רמב"ם בלוח זמנים מורכב וצפוף.

א.ד.ר.ג משמשת כקבלן ראשי בפרויקט זה.

בודק...