לוגיסטיקר

לוגיסטיקר אשדוד

היקף : 18000 מ"ר

כ – 450 טון

בודק...