מכללת אשקלון

יעוד : מכללת הלימודים
היקף : כ-170 טון
מזמין : קן התור

צור קשר

map